Klik hier om de Jaarkalender 2013/2014 te downloaden

Maandag 19 augustus eerste schooldag (deur open om 8.20u)
Donderdag 22 augustus informatieavond schoolzwemmen voor de groepen 5
Maandag 26 augustus informatieweek (verschillende momenten)
Donderdag 29 augustus informatiemoment voor ouders van toekomstige kleuters
Vrijdag 13 september groepen 7 naar Artis
Donderdag 19 september schoolreis groepen 1 t/m 4
Woensdag 25 september groep 3A naar het “beestjespad”
Donderdag 26 september groep 3B naar her “beestjespad”
Vrijdag 27 september studiedag gehele team; alle leerlingen vrij
Herfstvakantie van zaterdag 19 oktober 2013 tot en met zondag 27 oktober 2013
Maandag 4   november oudergesprekken; de hele week
Maandag 11 november Sint Maarten
Dinsdag 19 november studiedag gehele team; alle leerlingen vrij
Donderdag 28 november Pietenmiddag; schoen zetten;
                             informatiemoment voor ouders van toekomstige kleuters
Donderdag 5   december Sinterklaas
Donderdag 19 december Kerstdiner
Vrijdag 20 december start kerstvakantie om 11.00u
Kerstvakantie van vrijdag 19 december 2013 11.00u tot en met zondag 5 januari 2014
Woensdag 22 januari studiedag gehele team; alle leerlingen vrij
Vrijdag 31 januari rapporten mee
Dinsdag 11 februari Cito eindtoets groepen 8
Woensdag 12 februari Cito eindtoets groepen 8
Donderdag 13 februari Cito eindtoets groepen 8
Krokusvakantie van zaterdag 22 februari 2014 tot en met zondag 2 maart 2014
Maandag 17 maart studiedag gehele team; alle leerlingen vrij
Donderdag 27 maart informatiemoment voor ouders van toekomstige kleuters
Maandag 7   april oudergesprekken; de hele week
Woensdag 16 april paasontbijt
Donderdag 17 april studiedag gehele team; alle leerlingen vrij
Meivakantie van vrijdag 18 april 2014 (goede vrijdag) tot en met maandag 5 mei 2014
Maandag 12 mei entreetoets week groepen 7
Maandag 19 mei                entreetoets week groepen 7
Donderdag 29 mei Hemelvaartsdag; alle leerlingen vrij
Vrijdag 30 mei vrije dag
Maandag 9   juni 2e Pinksterdag; alle leerlingen vrij
Dinsdag 17 juni groepen 1 t/m 4 naar Artis
Vrijdag 27 juni rapporten mee
Maandag 30 juni afscheidsavond groepen 8
Vrijdag 4 juli laatste schooldag tot 11.00u
                             Start zomervakantie tot en met zondag 17 augustus 2014